Ukázka

Fio Banka API

Scénář 1 - Výpis z bankovního účtu

V tomto scénáři se čte výpis z účtu:

      
package uk.co.mybigdata.fioapi;

import uk.co.mybigdata.fioapi.entity.AccountStatement;
import uk.co.mybigdata.fioapi.exception.FioException;

import java.util.Calendar;

class AccountStatementProcessing {
  private static final String FIO_BANK_TOKEN = ""; // Zde zadejte váš token pro online bankovnictví

  public static void main(String args[]) {
    FioApi fioApi = new FioApi();
    fioApi.setToken(FIO_BANK_TOKEN);

    Calendar fromLastMonth = Calendar.getInstance();
    fromLastMonth.add(Calendar.MONTH, -1);
    Calendar untilToday = Calendar.getInstance();

    AccountStatement accountStatement;
    try {
      accountStatement = fioApi.getAccountStatement(fromLastMonth, untilToday);
    } catch (FioException e) {
      System.out.println("Při zpracování vašeho požadavku došlo k chybě: " + e.getMessage());
      return;
    }

    accountStatement.getTransactions().forEach(t -> {
      System.out.println(t);
    });
  }
}
      
    
Kup teď

Scénář 2 - Bankovní platba

V tomto scénáři se provádí bankovní platba:

      
package uk.co.mybigdata.fioapi;

import uk.co.mybigdata.fioapi.entity.DomesticTransaction;
import uk.co.mybigdata.fioapi.entity.ResponseImport;
import uk.co.mybigdata.fioapi.entity.Status;
import uk.co.mybigdata.fioapi.exception.FioException;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.Date;

class DomesticPayment {
  private static final String FIO_BANK_TOKEN = ""; // Zde zadejte váš token pro online bankovnictví

  public static void main(String args[]) {
    DomesticTransaction transaction = new DomesticTransaction();
    transaction.setAmount(BigDecimal.valueOf(1000));
    transaction.setAccountFrom("2101309483");
    transaction.setAccountTo("2700681234");
    transaction.setBankCode("2010");
    transaction.setCurrency("CZK");
    transaction.setMessageForRecipient("Platba za zboží");
    transaction.setDate(new Date());

    FioApi fioApi = new FioApi();
    fioApi.setToken(FIO_BANK_TOKEN);
    ResponseImport response;
    try {
      response = fioApi.sendOrder(transaction);
    } catch (FioException e) {
      System.out.println("Při zpracování vašeho požadavku došlo k chybě: " + e.getMessage());
      return;
    }

    if (!response.getResult().getStatus().equals(Status.OK)) {
      System.out.println("Transakce byla zamítnuta kvůli chybám:");
      response.getOrdersDetails().getDetail().forEach(d -> {
        d.getMessages().getMessage().forEach(m -> {
          System.out.println(m.getValue());
        });
      });
    } else {
      System.out.println("Platba byla úspěšně zadána do banky.");
    }
  }
}
      
    
Kup teď

Chcete kontraktora pro Váš projekt s velkými daty?